Projekt / Vikhem, Staffanstorp

Uppdragsgivare
Thage
Utmaningen
Färdigställ markarbete enligt tidplan
Lösning
SC5000 med murarkonsoller
Effekt
Färdigställt innan utsatt tid

Vårt fokus var att ta fram en genomarbetad projektplan för att underlätta kundens arbete och snabba på projektets tak- och murarbete. Lösningen levererades och gav optimal effekt. Genom att kombinera både SC4000 maskiner och SC5000 maskiner hjälpte vi på SÄVE Hyrmaskiner till att sänka projektets totalkostnad.

Ekonomi

Genom att kombinera både SC4000 maskiner och SC5000 maskiner hjälpte SÄVE Hyrmaskiner att sänka totalkostnaden för kund.

Markyta

Plattformen belamrar endast den yta där den står för tillfället, jämfört med en fast ställning som tar upp stor yta från första till sista dagen. Detta har gjort att när en maskin är klar med sin fasad del kan markentreprenören börja färdigställa markytan vilket får stora positvia effekter för projektet och tidplanen.

Material

Material beställs endast till den fasadyta där arbete pågår med en fasadklättrare. Med delleveranser minskar belamring på viktig arbetsyta vilket sparar tid och plats för alla som är involverade i projektet.

Murarkonsoller

Murarkonsoller skapar bättre arbetsmiljö och blev en positiv upplevelse för murarna. Arbetet blir effektivare och lättare för murarna som hela tiden står i rätt arbetshöjd. Inga kostsamma bomlagsändringar eller justeringar behövs med murarkonsoller.

”Vi har valt att använda klättrare i detta projektet för att vi ser ekonomiska fördelar, arbetsmiljö fördelar. Framförallt så frigör vi massor ytor efter varje etapp som blir klar, till övriga entreprenörer.”
Platschef

Unika lösningar

Kundunika lösningar för olika projekt, oavsett krav.

Med en genomarbetad projektplan kunde vi på SÄVE underlätta kundens arbete och snabba på projektets process. Genom att kombinera både SC4000 maskiner och SC5000 maskiner hjälpte vi till att sänka projektets totalkostnad

Vad behöver du för att öka produktiviteten i ditt projekt?

Kontakta oss så hjälper vi dig.