Varför klätterplattform och SÄVE Hyrmaskiner?

Detta är anledningen till att du skall välja att använda klätterplattform och SÄVE Hyrmaskiner till ditt nästa projekt!

Klätterplattform och Bygghiss från SÄVE Hyrmaskiner
Drift- och underhållsinstruktioner

Sedan 2017 har efterfrågan på fasadklättrare (klätterplattform) ökat kraftigt. De svenska byggföretagen har en efter en sett de uppenbara fördelarna med att använda sig av en klätterplattform istället för de mer traditionella metoderna. När våra kunder arbetar med fasader och utför arbeten så som murning, omfogning, fönsterbyte, fasadmontage och annat väljer fler och fler klätterplattformar framför ställning och lift.

Vi känner att efterfrågan och nyfikenheten för våra klätterplattformar ökar för varje år som passerar. Våra kunder blir bättre och bättre efter varje projekt de genomför med klätterplattformar och ser tydliga synergier. Genom att vi anpassar klätterplattformen både i bredd, mot fasad och i höjd har användaren alltid den optimala utgångspunkten för att genomföra sitt arbete säkert, effektivt och ergonomiskt korrekt.”

Oliver Widding Persson, VD

Verkligheten idag ute på marknaden är att våra kunder alltid utsätts för en stor konkurrens med flertalet aktörer som räknar på samma projekt. Då gäller det att man använder sig av de bästa leverantörerna på marknaden och bygger ett starkt team runt omkring sig. SÄVE Hyrmaskiner är en sådan partner. Vi hjälper våra kunder att effektivisera och modernisera arbetssättet genom att erbjuda marknaden de starkaste och mest flexibla klätterplattformarna på marknaden. Tack vare att klätterplattformen kan byggas så flexibelt och ge användaren perfekta förutsättningar kan man i många projekt korta ner arbetsstyrkan med en person (från tre till två personer på plattformen) Detta ger våra kunder en stor kostnads- och resursbesparing.

För ett väl genomfört projekt krävs även att tidplanen för projektet följs. SÄVE Hyrmaskiner hjälper dig som kund att göra en montageplan och koppla denna till produktionen. På detta sätt kan man från start sätta ett slutdatum för projektet och enkelt följa klätterplattformens framfart genom projektet.

Klätterplattformen är en innovativ produkt som är utvecklad för byggbranschen och för ett ökat fokus på effektivitet och säkerhet. En modern lösning helt enkelt.

Kontakta oss på SÄVE Hyrmaskiner så berättar vi mer!

Vill du veta mer om varför klätterplattform och säve hyrmaskiner??