Varför bygghiss och SÄVE Hyrmaskiner?

Högkvalitativa bygghissar som monteras säkert av kvalificerad personal.

Många ser bygghissen som en produkt som endast skall hyras in och ta personer och material från en nivå till en annan. Tanken gällande vilken kapacitet man faktiskt behöver samt vart och hur bygghissen skall placeras på arbetsplatsen är det inte lika många som fokuserar på. Att i större projekt använda fler bygghissar kan ibland vara nyckeln för att ha en väl fungerande logistik och minska väntetiden för olika arbetskategorier. Vi på SÄVE Hyrmaskiner vill arbeta nära kunderna och vara med som en partner för att säkerställa att våra kunder väljer den bygghiss som är bäst lämpad för det aktuella projektet.

Vi på SÄVE brinner för våra bygghissar och för mig så är bygghissen en av de produkterna som jag tycker allra mest om att arbeta med. Jag tror att man behöver den kärleken till produkten för att kunna arbeta innovativt och leverera mer än bara en bygghiss. Vi på SÄVE vill ge våra kunder mer och vill gärna vara med och påverka var hissen skall placeras genom att visa ett stort engagemang till våra kunder. Med oss får du en partner som inte släpper projektet när mötet är slut, utan vi arbetar vidare i det tysta så att allt är förberett och klart när väl avropet till arbetsplatsen sker.”

Oliver Widding Persson, VD

SÄVE Hyrmaskiner har idag en flotta av bygghissar som sträcker sig från den lilla materialhissen med en lyftkapacitet på 300 kg till våra bygghissar i mellansegmentet med som klarar från 500 kg till 1000 kg. Vi har även våra större bygghissar med lyftkapaciteter från 1400 kg till bygghissar på 3200 kg.

Många av våra kunder har även börjat efterfråga bygghissar i twin- eller dubbelmontage. SÄVE kan även leverera bygghissar med C-dörr (sidodörr) från tre olika, branschledande leverantörer; GEDA, SCANCLIMBER och ALIMAK. Med dessa tre fabrikat i vår bygghissflotta är vi flexibla och redo att ta emot alla slags utmaningar.

Kontakta oss på SÄVE Hyrmaskiner så berättar vi mer!