Projekt / Ribersborg, Malmö

Uppdragsgivare
Utmaningen
Liten markyta för klätterplattformar
Lösning
Minichassi som underrede
Effekt
Nöjd kund med bra projektresultat

Vårt fokus var att underlätta för kund såväl som de boende i området och snabba på arbetet. Genom att segmentera projektet i olika delar och flytta plattformarna istället för att belamra hela huset, slapp vår kund störa de boende i onödan.

Flexibilitet

Plattformarna anpassas efter varje unik balkong med hjälp av utkonsollning. Detta bidrar till att kunden kan arbeta säkert, effektivt och alltid i rätt arbetshöjd.

Effektivitet

I detta projekt användes sidokran för att enkelt transportera material från marken upp till arbetsplattformen. Kunden hade alltid material och personal i rätt arbetshöjd, inga justeringar för olika yrkesgrupper behövde göras vilket underlättade planeringen för kunden.

Belamring

Endast de balkongerna som undergick renovering belamrades, när de var klara flyttades plattformen till nästa balkongrad. Detta skapade även en liten etableringsyta på mark. Maskinerna stod även ovan på ett garage som genom ett samarbete med kund kunde lösas genom stämpning.

Boende

Genom att segmentera upp projektet och flytta plattformarna, istället för att belamra hela huset med fast fasadställning kunde kund genomföra ett lyckat projekt. Boende i fastigheten blev extra glada då de endast behövde uppleva en renovering i 1 månad istället för att ha en fasadställning utan för sig under balkongrenovering i 10 månader.

”För oss var det viktigt att ta hänsyn till de boende i fastigheten under projektets gång. Genom noga planering såg vi till att de slapp störas i onödan.”
Projektledare

Unika lösningar

Kundunika lösningar för olika projekt, oavsett krav.

Vid användning av klätterplattform istället för fast ställning vid balkongrenovering så minskas påverkan för de boende. Detta projektet utfördes under sommaren där samtliga boende kunde avnjuta en fortsatt fin utsikt över Öresund tack vare att klätterplattformarna endast placerades vid balkongerna.

Vad behöver du för att öka produktiviteten i ditt projekt?

Kontakta oss så hjälper vi dig.