Projekt / Fasadrenovering Klätterplattform, Onkologen, Lund

Uppdragsgivare
MVB
Utmaningen
Logistik & tunga lyft
Lösning
Klätterplattform, minichassi och elektriska toppkranar med 500kg kapacitet
Effekt
Minskad belarmingsyta, bättre logistik

SÄVE Hyrmaskiner utförde montage av klätterplattformar och toppkranar till MVB AB på Onkologen i Lund. I detta projekt tog vi på SÄVE Hyrmaskiner fram en lösning som vi tillsammans med MVB optimerade för projektet. Vi monterade klätterplattformarna etappvis runt byggnaden och flyttade klätterplattformarna efterhand som varje etapp blev klar.

För att förbättra arbetsmiljön för snickarna och glas montörerna på arbetsplatsen har vi monterat en rad olika tillbehör. Tillbehör i form av elektrisk toppkran med 500kg kapacitet, väderskydd och konsoler som monteras från maskinen in mot fasad men också konsoler bak från maskinen för att ytterligare maximera last ytan på klätterplattformen.

Detta projekt är ett i raden som bevisar hur effektivt det är att arbeta med klätterplattformar från SÄVE Hyrmaskiner. Våra kunder bestämmer exakt vilken höjd de vill arbeta ifrån, kunden slipper att beställa ombyggnationer och justeringar vilket sparar tid till produktionen i projektet. Video: Lägg in video för projektet.

Denna bild visar vår klätterplattform då den är monterad på ett minichassi. Klätterplattformen tar endast en yta om ca.2,7m2 och monteras med endast ett fåtal förankringar i fasaden. Detta är ett bra alternativ då man har väldigt begränsat med plats på arbetsplatsen. Sjukhusområdet i Lund är ett perfekt exempel där inget får stängas ner och alla vägar måste vara fria för både personal och allmänheten.

Har du ett projekt med en väldigt begränsad yta? Tveka då inte på att ta i kontakt med oss på SÄVE Hyrmaskiner så hjälper vi dig från start till färdig lösning och offert.

Toppkranar har en räckvidd på 6m som standard och en kapacitet på 500kg. Perfekt för projekt med begränsad yta för att bibehålla en god logistik. Kranarna är även bra som hjälpmedel vid diverse installationsarbeten på fasaden. Våra kunder använder kranen vid montage av tegelbalkar, fasadglas, fasadskivor eller andra tunga arbetsmoment.

När vi använder hjulchassi så kan vi montera våra klätterplattformar så att du endast har en förankring i fasaden. Denna förankringspunkt bestämmer vi på SÄVE tillsammans med dig som kund så att den hamnar på en så bra position som möjligt på fasaden. Vid demontage av klätterplattformen förbereds arbetet så att snickare kan följa med klätterplattformen upp och sätta igen förankringspunkten. På detta sätt har du en färdig fasadyta som du inte behöver återkomma till senare i projektet för mindre kompletteringar.

Genom att kombinera antalet klätterplattformar med antalet montageteam på arbetsplatsen så maximerar man kostnadsbesparingen i projektet. Du som projektledare kan enkelt följa varje klätterplattform med sin individuella tidplan och enkelt mäta resultatet och framfarten i projektet.

När du kombinerar klätterplattformen med en toppkran kan snickarna som arbetar från klätterplattformen alltid arbeta i rätt arbetshöjd samt med det material de behöver. Man slipper även att behöva vänta på en tredjeparts i form av kranbil, teleskoplastare eller tornkran.

Unika lösningar

Kundunika lösningar för olika projekt, oavsett krav.

SÄVE Hyrmaskiner utförde montage av klätterplattformar och toppkranar till MVB AB på Onkologen i Lund. I detta projekt tog vi på SÄVE Hyrmaskiner fram en lösning som vi tillsammans med MVB optimerade för projektet. Vi monterade klätterplattformarna etappvis runt byggnaden och flyttade klätterplattformarna efterhand som varje etapp blev klar.