Miljöpolicy

Vår målsättning är att minska vår påverkan på miljön och ständigt utveckla oss, våra tjänster, vårt utbud, våra inköp och vårt dagliga arbete för att främja miljön

Detta uppnår vi genom att:

Förbättra utnyttjandet av våra resurser, minska utsläpp i samband med transporter, minska energiförbrukning samt användning av miljöfarliga oljor.

Vid nyinvestering, i största möjligaste mån välja miljövänliga produkter samt göra miljömedvetna val vid alla sorters inköp.

Öka kunskapen och höja medvetenheten kring miljöfrågor hos alla anställda.

SÄVE ska följa gällande lagar och förordningar inom miljöområdet och arbeta för ständiga förbättringar.

Vill du läsa mer om miljöpolicy?
Ladda hem dokumentet eller kontakta oss.