Projekt / Innovation Center, Lindholmen Göteborg

Uppdragsgivare
B R A Bygg
Utmaningen
Olika arbetsmoment och arbetskategorier
Lösning
SÄVE klätterplattformar SC 4000 samt SC 5000
Effekt
Snabbare produktion. Oavsett arbetsmoment eller arbetshöjd tar plattformen dig till rätt plats.

SÄVE Hyrmaskiner monterade 10 st klätterplattformar åt B R A Bygg på Geely Innovation Center på Lindholmen i Göteborg. Projektet är ett av de större projekten på Lindholmen och är ett bevis på hur bra klätterplattformar fungerar i produktionen samt vilka fördelar de skapar för användare och projektledning. I detta projekt var fasadarbetet en stor utmaning och vår kund behövde en lösning som kunde bidra till en säkrare, snabbare och enklare produktion för fasadarbetet.

Geely Innovation Center

Vi hjälpte vi vår kund med att rita upp och planera maskinernas placering, montage, projektledning och service. Våra erfarna, kompetenta projektledare var med under hela processen som ett bollplank till vår kund. Vi utbildade även användarna på plats för att höja kunskapen om klätterplattformar.

Med varierande underlag och skiftande fasad så var vi på SÄVE Hyrmaskiner tvungna att hitta lösningar för hur varje hjul chassi skulle kunna placeras. Resultatet blev att en del klätterplattformar placerades uppe på tak, någon nere i källare samt någon i marknivå. Tack vare att klätterplattformen kan stanna var som helst på masten kunde användaren själv enkelt avgöra bästa plats för av- och på stigning.

Fasaden var mycket komplicerad och många olika yrkeskategorier skulle använda klätterplattformarna. SÄVE hjälpte till med tidsplan för de olika arbetsmomenten, därefter fångade kunden lätt upp eventuella avvikelser.

Klätterplattformarna hjälper oss att arbeta effektivt med montaget av vår glasfasad. Alltid rätt höjd och materialet kan vi enkelt lasta på maskinerna
Arbetsledare

Unika lösningar

Kundunika lösningar för olika projekt, oavsett krav.

”Klätterplattformarna hjälper oss att arbeta effektivt med montaget av vår glasfasad. Alltid rätt höjd och materialet kan vi enkelt lasta på maskinerna”.
 

Arbetsledare