Projekt / Fasadrenovering Klätterplattform, Malmö

Uppdragsgivare
MORNEON Fasad AB
Utmaningen
Skiftande fasad med balkonger
Lösning
Klätterplattform, elektrisk konsol som kan köras 1,6m in och ut från klätterplattform
Effekt
Förbättrad säkerhet och perfekt arbetsmiljö

Mitt i centrala Malmö kunde vår kund MORNEON Fasad AB arbeta säkert och effektivt med klätterplattformar från SÄVE Hyrmaskiner. Klätterplattformen tar en arbetsdag att montera och sedan kan vår kund starta med sitt arbete.

I detta projekt ville MORNEON Fasad AB ha en lösning där de enkelt och smidigt kunde komma åt alla fasadytor utan att minska på säkerhet eller arbetsmiljön för personalen i projektet. Detta kunde vi på SÄVE Hyrmaskiner hjälpa MORNEON med då vi har elektriska konsoler till våra nya klätterplattformar.

Konsolen kontrolleras av personalen på klätterplattformen och kan köras ut 1,6m från klätterplattformen. Personalen är alltid skyddad med räcken vilket skapar ett optimalt skydd från fall. Personalen kommer även åt alla ytor på fasaden och har både material och verktyg med sig upp på klätterplattformen. Kapaciteten på detta maskinuppställt var 1400kg vilket gjorde att MORNEON enkelt kunde ha med sig material och personal utan att vara nära maxkapaciteten på klätterplattformen.

Här arbetar vår kund med elektriska utskjutbara konsoler. Konsolen körs ut och in från klätterplattformen elektriskt. Med hjälp av en fjärrkontroll kan personalen själva bestämma i vilket läge konsolen skall stanna. Detta i kombination med att plattformen kan köras upp och ner ger användaren möjlighet att helt själv bestämma arbetshöjd och distans mot fasaden. Alltså kan varje arbetsmoment individanpassas så att arbetsställningen blir så korrekt som möjligt.

Vid användning av klätterplattformar vid fasadarbete har du alla förutsättningar som finns för att lyckas med ett snyggt resultat. En av anledningarna till detta är de få antal förankringspunkter du behöver för att montera en klätterplattform. Finns där utrymme på arbetsplatsen att montera ett hjulchassi räcker det endast med 1st förankring på hela 28 meters höjd. På detta sätt blir det väldigt få lagningar av infästningshål som väldigt ofta är svåra att få i samma utseende som övriga fasadytorna.

Denna bild visar hur SÄVE kan bygga fasta konsoler i kombination med justerbara konsoler. Genom att göra detta optimerar vi ytan på arbetsplatsen. Personalen på klätterplattformen styr helt själva över vart de skall arbeta och kommer alltid åt alla fasadytor utan att beställa en ombyggnation av maskinen. Detta ger personalen på klätterplattformen förutsättningarna att helt själva styra över sitt arbete och behöver ej vara beroende av ”någon annan” yrkeskategori för att komma åt sina arbetsytor.

Unika lösningar

Kundunika lösningar för olika projekt, oavsett krav.