Projekt / Caroli

Uppdragsgivare
Malmö Byggcenter
Utmaningen
Centrala Malmö
Lösning
Planering och Twin SC4000
Effekt
Fler fönster monterade per dag

Arbete i innerstan Malmö medför stora utmaningar i form av tillstånd, avspärrning och säkerställa skyddet för tredje man. Genom att använda plattformar belamrar man endast den ytan där arbete pågår vilket minimerar ytan vår kund belamrar. Detta medför ett flertal fördelar så som förbättrad arbetsmiljö, sänkta projektkostnader och en fokusering av arbetets uppgifterna. Även tidplanen är lätt att stämma av efter varje avslutad arbetsdag.

Flexibilitet

Med ett fåtal plattformar och en tydlig planering skapas flexibilitet och effektivitet. Montörerna som skall utföra arbete får en tydlighet i vilken plattform de skall arbeta från och på vilken nivå. Detta gör även att arbetet för platschef och arbetsledare förenklas samt att de får de bättre kontroll över projektet.

Montageplan

SÄVE Hyrmaskiner tillhandahåller en montageplan där mått och kapaciteter presenteras för kund. Montageplan skapas bland annat för att hjälpa kund att strukturera upp och planera montörer, leveranser och projektet i sin helhet.

Kapacitet

Plattformarna kan transportera både material, verktyg och personal till exakt rätt arbetsnivå, du slipper justeringar och klagomål från olika yrkeskategorier på ditt projekt. SÄVE Hyrmaskiner plattformar har kapacitet upp till 8000kg vilket skapar förutsättningar för alla olika typer av fasadsystem som skall monteras, demonteras eller bytas ut.

Produktion

Plattformarna förenklar arbetet och skapar en tydlighet i tidplanen kopplat till arbetet som skall utföras. Varje yrkeskategori får x antal dagar på sig att utföra sitt arbete vilket gör det enkelt för plastledning att fånga upp eventuella avvikelser från tidplanen.

Plattformarna förenklar arbetet och planeringen genom att det skapar en tydlighet i tidplanen kopplat till arbetet som skall utföras.
Platschef

Unika lösningar

Kundunika lösningar för olika projekt, oavsett krav.

Klätterplattformen är en perfekt maskin för fönsterbyte. På Caroli i Malmö har vår kund använt sig av klätterplattformar som tar fönster, verktyg och personal upp till en perfekt höjd. En smidig lösning för kunden som slipper bomändringar eller anpassningar för olika yrkeskategorier.

Vad behöver du för att öka produktiviteten i ditt projekt?

Kontakta oss så hjälper vi dig.