Projekt / BAB Bygg, Kv.Droppen, Hyllie

Uppdragsgivare
BAB Bygg
Utmaningen
Murad fasad
Lösning
SC8000 Murarklättrare – 3200kg kapacitet
Effekt
Effektivt, säkert och sänkta produktionskostnader

Toppkran för tyngre lyft

Idag finns tillbehör som underlättar för murare. Vi har tagit fram en toppkran som är helt elektrisk och har en kapacitet om 500kg. I detta projektet testades kranen och samtliga 7 tegelbalkar kunde monteras inom loppet av 25 minuter. Detta utan att hela murarlaget var tvungna att ta den 160kg tunga balken på axlarna och baxa in rätt mot fasaden. Toppkranen sparar både tid och personalens kroppar vilket är helt avgörande över murarnas långsiktiga hälsa.

Optimera arbetsplatsen med Klätterplattform

När du använder klätterplattformar till ditt projekt så har du möjlighet att arbeta med ytan runt arbetsplatsen på ett effektivt sätt. I ett standard projekt används mellan 3-5 klätterplattformar. Detta frigör en stor yta runt arbetsplatsen som annars hade varit belamrad med byggnadsställning. Klätterplattformarna flyttas runt byggnaden och för varje etapp som blir klar kan mark komma till och färdigställa markytan.

Rätt nivå utan massor av förankringar

Antalet förankringar från en klätterplattform i fasaden är 1-2st på en höjd om 28 meter (beroende på chassiuppställ). Detta frigör arbetsområden för murare som slipper parera frö massa förankringar och bomlag som kommer med en traditionell byggnadsställning. Men klätterplattformen kommer muraren alltid i rätt höjd och slipper tunga moment långt ut från kroppen eller ovanför axlarna.

Unika lösningar

Kundunika lösningar för olika projekt, oavsett krav.

Vi står alltid i rätt höjd, bra för murning, klarar mycket vikt. Vi laddar klätterplattformen själva, ingen ställning som är ivägen, slipper ändringar, fantastiskt!